Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn: Hàng nghìn lao động được chăm lo bảo vệ quyền lợi

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn:  Hàng nghìn lao động  được chăm lo bảo vệ quyền lợi

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn ngày 19.12 cho biết, trong năm 2014, có hàng nghìn CB, CNVCLĐ trong tỉnh được chăm lo và bảo vệ quyền lợi. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải ngân 590 triệu đồng từ nguồn vốn Tổng LĐLĐVN đến 8 đơn vị, cho 33 CNVCLĐ vay, tạo việc làm cho 75 LĐ; phân bổ 150 triệu đồng từ Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đến 4 đơn vị, cho 30 nữ CNVCLĐ vay, giúp các hộ được vay có thêm thu nhập từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.
Các
dịch
vụ