Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý phim 18+ “Căn hộ số 69”

Đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý phim 18+ “Căn hộ số 69”

Sau gần 3 tháng thẩm định, tìm hiểu, thu thập thông tin về sitcom “Căn hộ số 69”, thanh tra Bộ VHTTDL đã đề nghị Cục A83, Cục 87 và Công an TPHCM cùng phối hợp xử lý nhà sản xuất phim Nam Cito vì đã vi phạm Luật Điện ảnh và có dấu hiệu trốn tránh, không nhận trách nhiệm.
Các
dịch
vụ