Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Vớt được khung kính tiêm kích Su-22

Vớt được khung kính tiêm kích Su-22

Bộ đội đặc công nước vớt được phần khung kính máy bay Su-22 và một đoạn thép bị gãy. Việc tìm kiếm các phi công đang được đẩy mạnh và mở rộng phạm vi.
Các
dịch
vụ