Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Hội Lim Bắc Ninh: Không ngả nón nhưng ngả tráp

Hội Lim Bắc Ninh: Không ngả nón nhưng ngả tráp

Mặc dù đã cố gắng chấn chỉnh những mặt trái diễn ra trong suốt lễ hội những năm vừa qua nhưng hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) năm nay vẫn không tránh khỏi một số bất cập khi mà một số hoạt động trong lễ hội lại được “biến tấu” một cách hài hước, nực cười để "lách luật".
Các
dịch
vụ