Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Tìm thấy hóa thạch tổ tiên mới của loài người ?

Tìm thấy hóa thạch tổ tiên mới của loài người ?

Các nhà khoa học vừa xác định thêm một giống người mới là tổ tiên của con người hiện đại, với tên gọi Australopithecus deyiremeda. Những phát hiện cho thấy nguồn gốc tiến hóa của con người thực sự phức tạp hơn những gì ta nghĩ, theo ABC News.
Các
dịch
vụ