Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..
Biểu tình ở Hong Kong: Cuộc cách mạng của những chiếc ô

Biểu tình ở Hong Kong: Cuộc cách mạng của những chiếc ô

Trước việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, không ít người đã dùng những chiếc ô để tự bảo vệ mình. Bởi vậy, nhiều người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội gọi đây là “cuộc cách mạng ô”.
Các
dịch
vụ