Sự kiện bình luận

Lắng nghe tiếng dân

Lắng nghe tiếng dân

Lê Thanh Phong

Giữ nguyên phép nước nhưng mở rộng dân chủ. Nếu biết lắng nghe dân, tìm hiểu nguyên nhân sự việc thì chắc chắn không có vụ Đồng...