Thời gian gần đây, một người vô gia cư đã đến đây dựng lều, ăn ngủ, vừa gây mất mỹ quan, vừa xâm hại công trình văn hóa – lịch sử (ảnh). Mong cơ quan chức năng địa phương sớm giải quyết, trả lại sự tôn nghiêm cho tượng đài.