Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 39 của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư nhiệm kỳ 2011-2016. Theo Quyết định 39 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư gồm 15 thành viên, do đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước làm trưởng ban.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Nước lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của công tác cải cách tư pháp là tích cực tham gia phối hợp để đẩy nhanh việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Chủ tịch Nước mong muốn nhiệm kỳ tới, chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư sẽ góp phần thiết thực đổi mới hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hội nhập.    

Hoàng Giang