Uỷ ban T.Ư MTTQVN ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, hành động phát huy đường hướng tốt đẹp “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ tổ quốc và dân tộc” của Giáo hội Công giáo VN, các Hội thánh Tin lành trong cả nước.

“Đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành thời gian qua đã tiếp tục phát huy truyền thống “Tốt đời đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành và thăng tiến cùng dân tộc, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban T.Ư MTTQVN phát động, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” – Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Uỷ ban T.Ư MTTQVN chúc mừng Hội đồng Giám mục VN về hoạt động đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu, chúc mừng các Hội thánh Tin lành ở VN vừa tổ chức tốt đẹp đại hội nhiệm kỳ trên tinh thần bình an, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.