Theo kết quả khảo sát của Ban chỉ đạo xây dựng NTM và đời sống văn hóa tỉnh thì thực trạng nông thôn tỉnh Bến Tre có điểm xuất phát thấp so với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Toàn tỉnh có 16 xã đạt 2 tiêu chí, 42 xã đạt 3 tiêu chí, 28 xã đạt 4 tiêu chí, 21 xã đạt 5 tiêu chí, 4 xã đạt 6 tiêu chí, 6 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí. Tỉnh đã chọn 25 xã điểm thuộc 9 huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2015.

Để tổ chức CĐ tham gia xây dựng NTM, các CĐCS chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức cho CNLĐ tìm hiểu, học tập và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Cán bộ, đoàn viên CĐ giữ vị trí then chốt, mắc xích trọng yếu vận động người dân thay đổi nếp sinh hoạt lạc hậu, đảm bảo vệ sinh môi trường, tự nguyện hiến đất bàn giao mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ NTM.

CĐ phát động phong trào “CNLĐ thi đua phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” đảm bảo thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia và đưa tiêu chí xây dựng NTM vào việc bình xét các danh hiệu thi đua và xét CĐ vững mạnh để góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực cho CNVC-LĐ và địa phương.

Căn cứ vào Bộ tiêu chí NTM của tỉnh, CĐ các KCN xác định các tiêu chí tham gia thực hiện thời gian tới như sau: CĐ vận động CNLĐ và người thân tham gia tiêu chí giao thông, đóng góp vào quỹ xây dựng NTM tại nơi cư trú. Các CĐCS vận động công đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ mái ấm công đoàn, nhà tình thương đồng nghiệp, chỉ tiêu phấn đấu 10 căn nhà/năm hỗ trợ cho CNLĐ bức xúc về nhà ở để góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở.

Các cấp CĐ các KCN làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, vận động CNLĐ nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Từ đó, doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho CNLĐ và có điều kiện tham gia công tác an sinh xã hội góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập bình quân của khu vực nông thôn tăng lên 1,3 lần và giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 7%.