Đây là Cty có mức thu nhập của người lao động cao nhất trong ngành caosu. Ngoài lương, thưởng, do có sự hỗ trợ của công đoàn, mỗi hộ gia đình công nhân còn  thu nhập thêm từ kinh tế gia đình đạt bình quân 36 triệu đồng/hộ/năm. Nhờ có thu nhập cao, trong tổng số 7.000 CBCNV, tỉ lệ hộ có mức sống khá, giàu chiếm tới 75%, 25% còn lại đạt mức trung bình. Cty không có hộ nghèo.