Một số công nhân cho biết: Chiều ngày 20.2, các công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu chủ DN phải tăng lương cho NLĐ. Theo đơn kiến nghị, NLĐ yêu cầu được giải quyết 10 vấn đề, trong đó tăng thêm cho mỗi LĐ từ 400 – 440 ngàn đồng/người/tháng, tăng tiền xăng xe đi lại (hiện tại Cty hỗ trợ 7.000đ/ngày thực làm), đề nghị trả tiền phép năm, tăng tiền ăn trưa... do giá cả tăng cao, đời sống công nhân khó khăn.

Ngay sau khi công nhân ngừng việc, Chủ tịch LĐLĐ huyện An Dương Nguyễn Văn Phong đã có mặt cùng với lãnh đạo DN nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Sau khi làm việc, đối thoại cùng công nhân, chủ DN đã đồng ý tăng lương mức thấp nhất là 390 ngàn đồng – đến 440 ngàn/người/tháng, đồng ý trả tiền phép năm. Còn tiền xăng xe đi lại một số vấn đề khác, Cty tham khảo thêm và sẽ có trả lời NLĐ sau.

Sau khi thông báo về việc giải quyết các kiến nghị của Cty đến công nhân, toàn bộ NLĐ đã vào làm trở lại.