Trong thời gian qua, BCH LĐLĐ huyện Hướng Hóa đã tích cực vận động đoàn viên CNVCLĐ toàn huyện đóng góp ủng hộ quỹ “Mái ấm CĐ”. Nhờ đó hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà ở cho nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên được hỗ trợ xây dựng nhà ở lần này là anh Hồ Ta Lép – người đồng bào Vân Kiều. Gia đình anh Lép có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong ngôi nhà sàn mái tranh lụp xụp. LĐLĐ huyện Hướng Hóa đã hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà. Động viên gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt, xây dựng ngôi nhà mới ổn định cuộc sống.

Được biết trong dịp “Tháng Công nhân” này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã khởi công xây dựng 15 nhà “Mái ấm công đoàn” cho những đoàn viên công đoàn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.