Tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông báo các quyết định triệu tập đại biểu của Tổng LĐLĐVN về dự đại hội lần thứ XI CĐVN và phổ biến các nội quy liên quan đến việc tham dự kỳ đại hội. Theo đó, đoàn đại biểu công đoàn Thanh Hóa (CĐTH) có 15 đồng chí do đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dẫn đầu.

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn cho biết thêm: Tại kỳ đại hội CĐVN nhiệm kỳ 2013-2018, đoàn đại biểu CĐTH ngoài tham dự đại hội còn có một bài tham luận quan trọng tại hội trường về nội dung “CĐ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và LĐ nữ khu vực kinh tế ngoài nhà nước”.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Hoằng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông bao tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong 6 tháng qua với nhiều chuyển biến tích cực; trong đó có sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên CĐ. Công tác tuyên truyền những ngày qua được triển khai mạnh mẽ ôn lại truyền thống, ghi nhận đậm nét những dấu ấn của tổ chức CĐ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Đoàn đại biểu dự đại hội tốt, trình bày bài tham luận thành công xuất sắc.