Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả ĐH XI CĐVN. Đồng chí Rơ Chăm Long - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh - chủ trì và báo cáo kết quả ĐH đến gần 300 đại biểu đến từ các cấp CĐ trong tỉnh.