Đặc biệt, tập trung khảo sát các DN có từ 20 LĐ trở lên để vận động thành lập tổ chức CĐ. Trong 8 tháng của năm 2013, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 20 CĐCS, phát triển mới gần 2.600 đoàn viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho 350 CB CĐCS...