Tới dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý và các đại biểu đến từ 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố (phía bắc) và  CĐ ngành, T.Ư…

Sửa đổi điều lệ để đáp ứng nhu cầu hoạt động CĐ

Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết: “Điều lệ CĐVN hiện hành được Đại hội X CĐVN thông qua ngày 5.11.2008. Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế, xã hội của đất nước phát triển nhanh đã tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ, tình hình quan hệ LĐ diễn biến theo chiều hướng phức tạp, một số vấn đề thực tiễn mới phát sinh chưa được tổng kết đúc rút thành lý luận. CĐVN thực hiện đồng thời 3 chức năng, nhưng việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tình trạng thất thu đoàn phí, kinh phí CĐ còn lớn, nhất là trong các DN ngoài nhà nước, CĐCS và CĐ cấp trên chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Việc phân cấp quản lý cơ sở, mối quan hệ giữa CĐ ngành T.Ư và LĐLĐ địa phương còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện; Bộ luật Lao động và Luật CĐ (sửa đổi) có nhiều quy định mới nhằm tăng cường vai trò bảo vệ của các cấp CĐ”. Theo ông Thuật, tình hình trên đòi hỏi Điều lệ CĐVN cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 8 vấn đề: Về bố cục của dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; về tên gọi của cơ quan T.Ư, CĐ cấp tỉnh, huyện, CĐ trong các TCty, tập đoàn kinh tế, tên gọi của CĐ Viên chức VN - nhiệm kỳ đại hội CĐ các cấp; về quy định thời gian sinh hoạt định kỳ của BCH; quy định về tổ chức và hoạt động của CĐ trong lực lượng vũ trang; về  quyền và nhiệm vụ của đoàn viên CĐ; nhiệm vụ và quyền của cán bộ CĐ; về thành lập CĐCS cấp trên và NLĐ; về nhiệm vụ quyền hạn chung của CĐ cấp trên trực tiếp CS...

Đảm bảo hiệu quả hoạt động CĐ

Đại diện cho LĐLĐ TP.Hà Nội, đại biểu Hà Đông cho rằng, bố cục dự  thảo là phù hợp. Về tên gọi với CĐ ngành như hiện nay là phù hợp. Theo ông Đông, với LĐLĐ địa phương đổi tên gọi thành Liên hiệp CĐ. Bởi đặc thù của hoạt động CĐ địa phương là tập hợp nhiều ngành nghề. Đại biểu Nguyễn Xuân Tuấn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa) cho rằng: CĐ Giáo dục nâng cấp lên với LĐLĐ huyện là không khả thi, chuyển về LĐLĐ tỉnh thì không hợp lý. Theo ý kiến ông Tuấn nên sáp nhập CĐ Giáo dục về LĐLĐ huyện. Cùng với đó là để tỉ lệ cơ cấu nhân sự sao cho phù hợp với chuyên môn. Góp ý về tên gọi của tổ chức CĐ, ông Trần Đình Hùng (CĐ Công Thương VN) cho rằng, nên đặt tên gọi là “Công đoàn Việt Nam”, còn tên tổ chức này ở các tỉnh, huyện thì gắn tên gọi theo cấp, với ngành thì gắn theo tên ngành.

“Đề nghị hướng dẫn thực hiện điều lệ phải chi tiết hơn nữa, ví dụ trong hướng dẫn đại hội CĐ các cấp nhiều chi tiết, nội dung cụ thể tại sao không đưa vào điều lệ để có tính chất pháp lý” là góp ý của đại biểu Hoàng Thị Hiền (LĐLĐ tỉnh Nam Định). Đại biểu đến từ Nam Định còn góp ý Điều 15, mục 1 của dự thảo về thành lập CĐCS, nên sửa như sau: Đối với DN khi có 10 đoàn viên trở lên thì được thành lập CĐCS. Lý giải việc sửa đổi trên, đại biểu Hiền cho rằng: Trên thực tế, việc phát triển đoàn viên tuy rất cần thiết và tổ chức CĐ tạo mọi điều kiện cho các đơn vị được thành lập CĐ, nhưng nếu DN có 5 đoàn viên trở lên mà thành lập CĐCS thì chỉ là hình thức.

Tại hội thảo, Tiểu ban sửa đổi bổ sung Điều lệ CĐVN cho biết, một số vấn đề đã điều chỉnh trong dự thảo Điều lệ khóa XI là: Về huy hiệu CĐVN, tại mục 5: Thay chữ viết tắt “TLĐ” trong huy hiệu CĐVN bằng dòng chữ “Công đoàn Việt Nam”; về lời nói đầu: Thay cụm từ Tổng LĐLĐVN bằng cụm từ “Công đoàn Việt Nam” để phù hợp và khẳng định tên gọi của tổ chức là “Công đoàn Việt Nam”...

 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng: Sửa đổi Điều lệ CĐVN cần phải tập trung vào những quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp CĐ một cách cụ thể, để phù hợp với từng cấp, từng loại hình tổ chức cơ sở của CĐ. Việc sửa đổi cũng phải tạo điều kiện cho việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo CĐVN hoạt động ổn định, từng bước phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới.