Nội dung thi gồm các câu hỏi tìm hiểu về Bộ luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH, các vấn đề thực tế của đời sống xã hội trong mối quan hệ, điều chỉnh của pháp luật LĐ. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết. Bộ đề thi gồm 10 câu hỏi, trong đó có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi xử lý tình huống, tự luận. Thời gian thi từ nay đến 15.7 và sẽ trao thưởng trong tháng 9 tại Hà Nội. Giải thưởng cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải phụ chuyên đề. Giải tập thể có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.