Kết quả cho thấy, 40% số người được khảo sát cho biết lựa chọn sản phẩm này vì có cấu hình tốt (chip lõi tứ 1,2GHz, 1GB RAM), 30% số người lựa chọn sản phẩm này vì màn hình lớn (5 inch độ phân giải HD), 20% số người còn lại lựa chọn vì giá và 10% lựa chọn vì thiết kế.

Khảo sát này cho thấy người dùng đang quan tâm đến hiệu năng máy và xu hướng lựa chọn sản phẩm "phablet" (sự phối hợp giữa smartphone và tablet).