Sự kiện bình luận

Chỉ số IQ và chỉ số AQ

Chỉ số IQ và chỉ số AQ

ĐÀO TUẤN

“Chúng ta không thể sống như thời bao cấp, được làm việc và cống hiến đã là một hạnh phúc. Đòi hỏi sự cống hiến vô điều kiện trong...