Qua vòng thi ở cấp quận, huyện các thí sinh xuất sắc sẽ dự thi cấp thành phố với các nội dung thi: Viết từ ngữ, viết vần, tập chép thơ, viết chữ thường...