Cụ thể, giải thể chi nhánh nhà máy Xi măng Hà Tu kể từ ngày 1.6. Nhà máy xi măng Hà Tu có giấy đăng kí kinh doanh do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 11.5.2005 và thay đổi lần thứ 1 vào ngày 30.6.2011. Theo QNC, việc giải thể nhà máy là do sản xuất kinh doanh của nhà máy không hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương về việc dừng hoạt động đối với các nhà máy xi măng lò đứng. Ngoài việc giải thể nhà máy xi măng Hà Tu, CTCP xi măng và xây dựng Quảng Ninh cũng quyết định giải thế chi nhánh Xí nghiệp xây dựng Uông Bí (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh: 5700100263-012 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 11.5.2005 và thay đổi lần thứ 1 vào ngày 26.4.2011).

Xí nghiệp xây dựng Uông Bí sẽ chính thức giải thể kể từ ngày 30.6 để chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP thành viên, trong đó CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm 51% vốn điều lệ.