Hiện tại một số dự án và nguồn vốn lớn vẫn chưa được giải ngân như dự án điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, các dự án kè biên giới, trồng rừng. Tỉ lệ giải ngân đạt thấp chủ yếu tập trung ở nhóm các dự án, công trình do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư; các chủ đầu tư đã tập trung xử lý nợ tạm ứng vốn của những năm trước...

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh QN - ông Đỗ Thông - đã yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn; tăng cường kiểm tra hiện trường, chỉ đạo nhà thầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thi công; rà soát các công trình có khả năng hoàn thành để tập trung nguồn lực đầu tư;  phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đã bố trí năm kế hoạch 2012.