Hồ sơ thủ tục gồm: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định); bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân (giấy CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế), bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân VN đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của NN thì phải nộp giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch về việc ly hôn đã tiến hành ở NN theo quy định của pháp luật VN. Người yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn (xuất trình hộ khẩu, giấy CMND, hộ chiếu để đối chiếu)...