- Tớ tưởng chùa chỉ thờ Phật, phật tử lên chùa chỉ để lễ Phật và tu đạo thiền?

- Cứ theo sách phật bán nhan nhản cổng chùa thì đúng là như vậy. Nhưng VN ta vốn theo “tam giáo” (đạo Khổng, đạo Giáo và đạo Phật) ngày trước có phân chia, hay hình như đã “hoà đồng”, nhiều chùa có đủ thứ để cầu cúng, tất cả đều lễ như nhau, đều đốt vàng hương đùng đùng và đều cúng tiền lẻ. Phật ăn chay mà lễ dâng quá nhiều đồ mặn. Chẳng ai làm theo sách và cũng chẳng ai nhắc nhở hay cấm đoán gì. Tự do tín ngưỡng mà!

- “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

- Thờ thôi, làm gì có mấy người kiêng, trừ các bác mỡ máu, tiểu đường, tim mạch, gút… bệnh án cấm không được dùng miếng ngon, miếng béo. Rất nhiều công sở có ban thờ trên sân thượng, cả trên nóc tủ hồ sơ, hương khói đều đều.

- Và các bác, anh chị cứ “vác ô” ba năm, có khi hai năm lên một bậc. Lương tối thiểu tăng bao nhiêu các bác, anh chị tăng hệ số và phụ cấp chức vụ, to tiền lắm.

- Sao vẫn nói VN lương không đủ sống được mười ngày?

- Ấy là các báo đài, dư luận xã hội nói theo lập trường của người lao động, thợ thuyền, nông dân… Còn CBCC không là đối tượng truyền thông. Thảng hoặc có vụ được lên báo như có cơ quan toàn sếp trưởng và phó, không có chuyên viên hay nhân viên.

- Như thế là trò “chơi ô ăn quan” ngược, “hết dân toàn quan”.

- Nói thế thôi, phải có đủ “tứ ệ” mới được. Đó là “hậu duệ, tiền tệ, quan hệ” và cuối cùng mới là “trí tuệ”.

- Vậy mà lại chẳng tìm ra khi thanh tra vào cuộc các vụ chức quyền. Thế là “hoà cả làng” sao?

- Đúng ra là “hoà cả nhóm” trước, rồi đến “cả làng”.

- Vậy phải thêm một “ệ” nữa là “trì trệ”, hoặc nói cách khác là “quá tệ”!