Các bị cáo  Lục Gia Quy, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Lâm lãnh án tù chung thân; Vầy A Thị, Lưu Ánh Viên và Đào Cẩm Hùng cùng chịu mức án 20 năm tù cùng nhiều bị cáo khác nhận mức án từ 12-18 năm tù.