Các ý kiến đều cho rằng: Người tham gia bảo hiểm bao giờ cùng ở thế yếu - cầm dao đằng lưỡi, vì vậy vấn đề lập quỹ bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm được quan tâm đặc biệt. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, hiện nay trong luật đã cho phép được trích quỹ rủi ro, nhưng quỹ này chủ yếu bảo vệ quyền lợi của DN bảo hiểm.

Chính phí đóng bảo hiểm, mua bảo hiểm, tham gia bảo hiểm đó là nguồn để thanh toán, tức là đóng góp của số đông để thanh toán cho những rủi ro xảy ra cho số ít - đây là nguồn để thanh toán. Nhưng quỹ này không phải để thanh toán trong quá trình hoạt động của DN, mà đề phòng chuyện rủi ro xảy ra nếu DN này không có khả năng để thanh toán thì quỹ này sẽ thanh toán và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Qua thảo luận của ĐBQH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên ủng hộ quan điểm của ĐB Đặng Như Lợi: Người tham gia bảo hiểm bao giờ cũng là yếu thế - cầm dao đằng lưỡi, cho nên phải có quỹ này. Sắp tới Quốc hội cũng xem xét quỹ bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.    

Lê Tảo