Không có căn cứ để kết luận các nhân viên TMV Cát Tường là đồng phạm

Không có căn cứ để kết luận các nhân viên TMV Cát Tường là đồng phạm

Liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, ngoài bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh bị truy tố, thì đến thời điểm hiện tại, các nhân viên thuộc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường được xác định không có căn cứ để xử lý họ về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.
Các
dịch
vụ