Đề nghị chuyên mục tư vấn, nếu chưa tìm được việc làm, tôi có được hưởng BHTN không, mức hưởng như thế nào (Phan Hoàng Hải, Hà Đông, Hà Nội).

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, ngày 25/10/2010, hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHTN), thì anh (chị) được coi là người thất nghiệp được hưởng BHTN nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

1- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó;

2- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH cấp tỉnh khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định (ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc). Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp là ngày làm việc, từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức trợ cấp thất nghiệp là bình quân của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: Là 03 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN; 06 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 09 tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp này đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.

Thời điểm tính hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 và tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

LS Phạm Ngọc Minh
(Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, E-mail: info@youmevietnam.com)