Tuy nhiên, đến nay khi chưa đủ thời gian làm việc 2 năm, vợ tôi sinh con, do đó, bệnh viện chấm dứt hợp đồng nói trên với vợ tôi. Đề nghị luật sư cho biết, việc bệnh viện chấm dứt hợp đồng lao động với vợ tôi có đúng theo quy định của pháp luật không? Vợ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?    (Friendship00261)

Theo khoản 3 Điều 39, khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: “Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hạn xem xét kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động”.

Hơn nữa, theo thông tin ông trình bày, hợp đồng lao động bệnh viện ký với vợ ông có điều khoản quy định người lao động không được phép sinh con trong 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng là thỏa thuận trái nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; trái nguyên tắc bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu với tình huống cụ thể, việc bệnh viện chấm dứt HĐLĐ với vợ ông vì lý do vợ ông “sinh con khi chưa đủ 2 năm làm việc tại bệnh viện như thỏa thuận”, vợ ông vẫn trong thời gian đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi là trái với quy định pháp luật lao động. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, vợ ông có thể đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để giải quyết.

(Lưu ý: nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo chuyên mục hợp tác với Công ty TNHH Luật YouMe)