Quy định chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức

LĐO Luật gia Trần Thị Lan (Công ty Luật TNHH YouMe, website: www.youmevietnam.com)

Hỏi: Tôi hiện đang là giáo viên tiểu học, vừa hoàn thành chương trình đào tạo đại học ngành giáo dục tiểu học. Nhưng khi nộp hồ sơ xin chuyển ngạch, tôi được Phòng Nội vụ thông báo: Từ 01.01.2012 Luật Viên chức có hiệu lực, nên các trường hợp xin chuyển ngạch phải đợi hướng dẫn mới.

Đề nghị Chuyên mục tư vấn, việc chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức như thế nào, có thay đổi gì kể từ ngày 01.01.2012?. Trường hợp của tôi sẽ giải quyết thế nào? (Nguyễn Minh Thúy, E-mail:nnhutthuy@yahoo.com)

Trả lời:

Luật Viên chức (có hiệu lực và thay thế Pháp lệnh Cán bộ, Công chức từ ngày 01/01/2012) quy định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức tại Điều 31, theo đó:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau: Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.
Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Về điều kiện, cách xếp lương khi chuyển loại giáo viên tiểu học, chúng tôi đã có tư vấn tại Lao động điện tử ngày 22/11/2011, trong đó có viện dẫn các quy định của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước); Nghị định số 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 23/10/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP); Thông tư 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ (ngày 21/06/2007 hướng dẫn công tác tuyển dụng, chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức). Căn cứ quy định tại Điều 81 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: 1- Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 2- Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; 3- Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, thì các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên vẫn còn hiệu lực nếu không trái với quy định tại Luật Viên chức.

Như vậy, giả thiết anh (chị) đạt đủ tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại viên chức, anh (chị) có thể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn Thị Hồng Đào
Tôi là nhân viên thiết bị của trường THPT, tôi tốt nghiệp CĐSP, 2012 tôi đã tốt nghiệp ĐHSP. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa được chuyển ngạch lương. Không biết đến bao giờ tôi được nâng ngạch lương.
Trả lời - -
hung
Tôi tốt nghiệp đại học bác syc đa khoa hệ chuyên tu đã 4 năm hiện nay tất cả các tỉnh có bạn học cùng đã đều chuyển đổi xang nghạch đại học còn tỉnh tôi có thông tin có thể phải thi liệu thế có công bằng không?
Trả lời - -
buituan
chuyển được chưa. chán quá, hà nội gì mà cho công văn, thông tư lâu thế. hay do đơn vị.
Nguyễn Văn Viết
Hỏi: Tôi hiện đang là giáo viên trung học, đang giảng dạy tại trường trung cấp nghề Hà Tĩnh, đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học năm 2011, đến tháng 02. 2012 tôi nộp hồ sơ xin chuyển ngạch, tôi được Phòng Nội vụ thông báo: Từ 01.01.2012 Luật Viên chức có hiệu lực, nên các trường hợp xin chuyển ngạch phải đợi hướng dẫn mới. Hiện tại tôi đã học xong cao học thạc sỹ kỹ thuật, nhưng vẫn không được nâng ngạch?
Trả lời - -
Cẩm
Cho tôi hỏi,tôi đang làm tại 1 bệnh viện nhà nước,tôi đã học xong cao đẳng dược hệ vừa học vừa làm,vậy cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì tôi có phải thi chuyển ngạch ko? Và lương hưởng thế nào? Hiện tại tôi đang hưởng bậc lương 2.26 đã học xong cao đẳng dược t10/2014
Trả lời - -
Kim oanh
Tôi là gv thcs. Tôi tn đại học năm 12/2012. Vậy tôi có dc chuyển ngạch gv thcs chính k
Trả lời - -
Ngô Hoàng Thảo
Tôi tốt nghiệp trung cấp kế toán được tuyển dụng từ năm 2000 vào đơn vị sự nghiệp có thu làm thủ quỹ, đến 2008 chuyển qua làm kế toán. năm 2012 tôi tốt nghiệp đại học đã nộp bằng cho phòng nội vụ, nhưng phòng trả lời tôi là viên chức phải đợi có văn bản hướng dẫn mới xem có phải thi nâng ngạch hay không nên chưa xét nâng lương cho tôi. Vậy tôi phải chờ đến khi nào?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Cuốn sách hiếm dạy hàng trăm kỹ năng sống cho trẻ bằng thơ