Cụ thể mức điểm sàn của các khối thi như sau:

Khối A, A1: 13 điểm; B: 14 điểm; C: 14 điểm; D: 13,5 điểm
.

Điểm sàn xét tuyển đối với hệ CĐ thấp hơn điểm sàn ĐH 3 điểm, tương ứng theo từng khối thi.

Cụ thể: Khối A, A1: 10 điểm; B: 11 điểm; C: 11 điểm; D: 10 điểm.

Mức điểm sàn trên đây áp dụng đối với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3.
Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm sàn sẽ được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm sàn là điểm không nhân hệ số. Chỉ những thí sinh đạt từ mức điểm sàn ĐH hoặc CĐ trở lên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.