Điểm quy định cho HSPT-KV3 các đối tượng và khu vực kế tiếp lần lượt thấp hơn 1.0 điểm và 0.5 điểm.

TT Ngành Mã ngành Điểm chuẩn
  BẬC ĐẠI HỌC    
1 Kỹ thuật Hình ảnh Y học D720330 18.0
2 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học D720332 18.5
3 Kỹ thuật Vật lý trị liệu D720333 17.0
4 Điều dưỡng D720501 17.0
  BẬC CAO ĐẲNG    
1 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học C720330 14.5
2 Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Đa khoa C720332 15.0
3 Cao đẳng Kỹ thuật Vật Lý trị liệu / PHCN C720333 13.5
4 Cao đẳng Điều dưỡng C720501 14.0
5 Cao đẳng Hộ Sinh C720502 13.0

- Ngành Kỹ thuật Hình ảnh không tuyển Nữ.

- Ngành Hộ sinh không tuyển Nam.

Cao đẳng xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký và điểm kế cận của Đại học theo ngành đã đăng ký.

Thời gian nhập học bậc Đại học: Ngày 28 tháng 8 năm 2012 (từ 8h00 đến 16h00)

Thời gian nhập học bậc Cao đẳng: Ngày 05 tháng 9 năm 2012 (từ 8h00 đến 16h00)

Trường nhận đăng ký xét tuyển Cao đẳng Hộ sinh đến ngày 05/9/2012.