Hệ Đại học chính quy: Khối A: 13,0 điểm;  Khối A1: 13,0 điểm;  Khối D1: 13,5 điểm.

Hệ Cao đẳng chính quy, xét tuyển theo điểm thi Đại học và điểm thi Cao đẳng với điểm sàn:  Khối A: 10,0 điểm;  Khối A1: 10,0 điểm; Khối D1: 10,5 điểm.

Ghi chú: với thí sinh dự thi Cao đẳng ở các trường khác cũng như dự thi Đại học tại trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội nhưng ghi nguyện vọng học Cao đẳng chính quy của ĐH Tài chính-Ngân hàng Hà Nội thì điểm trúng tuyển Cao đẳng của Trường bằng với điểm sàn xét tuyển Cao đẳng kể trên

Chỉ tiêu xét tuyển hệ Đại học chính quy của trường: 500, hệ Cao đẳng chính quy: 250. Thời hạn xét tuyển: từ 21/08/2012 – 30/08/2012.