Điểm trúng tuyển ngành Kế toán; ngành Kiểm toán; ngành Tài chính - Ngân hàng; ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý:

Khối A: 13.0 điểm, Khối A1: 13.0 điểm; Khối D1: 13.5 điểm.

Các mức điểm ở trên áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, mức chênh lệch điểm giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm; giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.


Điểm chuẩn, điểm NV2 các trường ĐH, CĐ năm 2013