Mức điểm công bố sau đây là dành cho thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm trúng tuyển

D720101

 Y đa khoa

B

22.5

D720163

 Y học dự phòng

B

18.0

D720201

 Y học cổ truyền

B

20.5

D720301

 Y tế công cộng

B

18.0

D720330

 Kỹ thuật Y học

B

21.0

D720401

 Dược học

A

22.0

D720501

 Điều dưỡng

B

20.0

D720601

 Răng - Hàm - Mặt

B

23.0