Tên ngành
Mã ngành
Khối
Điểm chuẩn
Điểm xét NV2
Chỉ tiêu
ĐH

Công nghệ sợi, dệt

C540202
A, A1
10
10
10
40

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201
A, A1
12
12
10
0

Công nghệ chế tạo máy

C510202
A, A1
12
12
10
50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301
A, A1
12
12
10
30

Công nghệ da giày

C540206
A, A1
10
10
10
40

Công nghệ giấy và bột giấy

C540302
A
10
10
10
40

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401
A
10
10
10
30
Kế toán
C340301
A, D1
17
17
14
30

Công nghệ thông tin

C480201
A, A1
13
13
10
30

Quản trị kinh doanh

C340101
A, D1
17
17
14
50

Công nghệ may - Thiết kế thời trang

C540204
A, A1
12
12
10
30

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203
A, A1
13
13
10
30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303
A, A1
13
13
10
30

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205
A, A1
13
13
10
30

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - Lạnh)

C510206
A, A1
13
13
10
30

Tài chính - Ngân hàng

C340201
A, D1
17
17
14
30

Trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 25/8 đến 10/9/2012.

Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản chính, không nhận bản photocopy.