Đối với hệ đại học nguyện vọng 1 (NV1):

-  Khối  A, A1 và khối V từ 13 điểm trở lên;

-  Khối C từ 14,5 điểm trở lên;

-  Khối D1 từ 13,5 điểm trở lên;

Đối với hệ cao đẳng chính quy năm 2012 kể cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực:

Trường lấy kết quả thi đại học vào trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xét tuyển hệ cao đẳng và lấy diểm chuẩn như sau:

-  Các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Kỹ thuật công trình xây dựng khối A từ 10 điểm trở lên.

-  Các ngành còn lại từ 12 điểm trở lên.

Điều kiện và hồ sơ xét tuyển NV2 đối với hệ đại học chính quy:

-  Chỉ tiêu NV2: 2000

-  Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Khối A, A1 và khối V: từ 13 điểm trở lên,

+ Khối C: từ 14,5 điểm trở lên,

+ Khối D1: từ 13,5 điểm trở lên.

Điểm nhận đơn xét tuyển trên gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Ưu tiên cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điên tử; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử;  Kỹ thuật công trình xây dựng; Thương mại; Tiếng Anh; Tiếng Trung.

-  Hồ sơ ĐKXT: Giấy chứng nhận kết quả có chữ ký, dấu đỏ của trường dự thi hoặc Giấy chứng nhận kết quả phôtô công chứng và 2 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

-  Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ 15 tháng 8 năm 2012.