Điểm chuẩn của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Sơn Tây như sau:

Ngành

Khối thi Điểm chuẩn NV1
Đào tạo tại Hà Nội:  
Quản trị nhân lực A,C,D1 15,5/19/15,5
Kế toán A,D1 16,5/16
Bảo hiểm A,C,D1 15,5/19/15
Công tác xã hội C,D1 17,5/14,5
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây:  
Quản trị nhân lực A,C,D1 14/17,5/14
Kế toán A,D1

14,5

Điểm xét tuyển NV2 vào trường:

Ngành

Khối thi Điểm sàn NV2 Chỉ tiêu NV2
Đào tạo tại Hà Nội:    
Quản trị nhân lực A,C,D1 15,5/19/15,5 65
Kế toán A,D1 16,5/16 199
Bảo hiểm A,C,D1    
Công tác xã hội C,D1 17,5/14,5 37
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây:    
Quản trị nhân lực A,C,D1 14/17,5/14 63
Kế toán A,D1 14,5 86

Trường dành 450 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 ở cả hai cơ sở. Thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để đăng ký xét tuyển.

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/8 đến 25/8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 7/9, nhập học vào 22/9 và 23/9.