Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2012

LĐO T.B

Ngày 9.8, ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Bậc đại học:

Tên ngành

Điểm chuẩn

Điểm nguyện vọng 2

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D1

Kỹ thuật điện, điện tử

13

13

-

-

13

13

-

-

Kế toán

13

13

-

13.5

13

13

-

13.5

Tài chính, ngân hàng

13

13

-

13.5

13

13

-

13.5

Công nghệ thông tin

13

13

-

-

13

13

-

-

Quản trị kinh doanh

13

13

-

13.5

13

13

-

13.5

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

13.5

-

-

-

13.5

Ngôn ngữ Trung

-

-

-

13.5

-

-

-

13.5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

13

13

-

-

13

13

-

-

Điều dưỡng

-

-

14

-

-

-

14

-

Bậc cao đẳng:

Tên ngành

Điểm chuẩn

Điểm nguyện vọng 2

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

Kế toán

10

10

-

-

10,5

10

10

-

-

10,5

Tài chính – ngân hàng

10

10

-

-

10,5

10

10

-

-

10,5

Công nghệ may (thời trang)

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

Công nghệ thông tin

10

10

-

-

10,5

10

10

-

-

10,5

Quản trị kinh doanh

10

10

-

-

10,5

10

10

-

-

10,5

Tiếng Anh

-

-

-

-

10,5

-

-

-

-

10,5

Tiếng Trung Quốc

-

-

-

-

10,5

-

-

-

-

10,5

Tiếng Nhật

-

-

-

-

10,5

-

-

-

-

10,5

Thư ký văn phòng

-

-

-

11,5

10,5

-

-

-

11,5

10,5

Công nghệ kỹ thuật ôtô

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

Công nghệ kỹ thuật hóa học

10

10

11

-

-

10

10

11

-

-

Công nghệ thực phẩm

10

10

11

-

-

10

10

11

-

-

Việt Nam học

-

-

-

11.5

10,5

-

-

-

11.5

10,5

Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

Công nghệ sinh học

10

10

11

-

-

10

10

11

-

-

Điều dưỡng

-

-

11

-

-

-

-

11

-

-

Kỹ thuật y học (thiết bị y tế)

10

10

11

-

-

10

10

11

-

-

Dược sĩ

10

-

11

-

-

10

-

11

-

-

Tiếng Hàn (ngành mới)

-

-

-

-

10,5

-

-

-

-

10,5

Điểm chuẩn trên không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: từ ngày 9-8-2012 đến hết ngày 30-8-2012.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu