Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012

LĐO T.B

Ngày 8.8, Trường ĐH Nông lâm TPHCM đã công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Điểm chuẩn:

Ngành học

Mã ngành

Khối thi 

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

(1)

(3)

(4)

A

B

D1

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

A

13

 

 

- Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

A,B

13

14

 

- Công nghệ Thông tin

D480201

A,D1

13

 

14

- Công nghệ kĩ thuật nhiệt

D510206

A

13

 

 

- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A

13

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

D510203

A

13

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

D510205

A

13

 

 

- Công nghệ kĩ thuật Hóa học

D510401

A,B

14

18

 

- Chăn nuôi

D620105

A,B

13

14

 

- Thú y

D640101

A,B

15

16,5

 

- Nông học

D620109

A,B

13

14

 

- Bảo vệ thực vật

D620112

A,B

13

14

 

- Lâm nghiệp

D620201

A,B

13

14

 

- Nuôi trồng thủy sản

D620301

A,B

13

14

 

- Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

15

16,5

 

- Công nghệ Sinh học

D420201

A,B

15

18

 

- Kỹ thuật Môi trường

D520320

A,B

14

16

 

- Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

A,B

14

16

 

- Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A,B

13

14

 

- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp

D140215

A,B

13

14

 

- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

A,B

13

14

 

- Ngành Kinh tế:

D310101

A,D1

14

 

14

- Quản trị kinh doanh

D340101

A,D1

14

 

15

- Kinh doanh nông nghiệp

D620114

A,D1

13

 

14

- Kế toán

D340301

A,D1

14

 

15

- Quản lí đất đai

D850103

A, D1

14

 

14

- Bản đồ học

D310501

A,D1

13

 

13,5

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

 

18(*)

(*) Môn Ngoại ngữ đã nhân hệ số 2.                                                                                                            Lưu ý: Điểm chuẩn nói trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liên kề nhau là 1 (một) điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm. 

Điểm chuẩn của Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

A

B

D1

 

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

01

- Ngành Kinh tế

D310101

13

 

13,5

02

- Quản trị kinh doanh

D340101

13

 

13,5

03

- Kế toán

D340301

13

 

13,5

04

- Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

13

14

 

Lưu ý: Điểm chuẩn nói trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liên kề nhau là 1 (một) điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm. 

Điểm chuẩn của Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Gia Lai

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

A

B

D1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

01

- Nông học

D620109

13

14

 

02

- Lâm nghiệp

D620201

13

14

 

03

- Kế toán

D340301

13

 

13,5

04

- Quản lí đất đai

D850103

13

 

13,5

05

- Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

13

14

 

06

- Công nghệ thực phẩm

D540101

13

14

 

07

 - Thú y

D640101

13

14

 

Lưu ý: Điểm chuẩn nói trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liên kề nhau là 1 (một) điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

Xét tuyển NV2 

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Chỉ tiêu 

Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ theo khối

(1)

(2)

(3)

(4)

A

B

D1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

NLS

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 38963350– 38974716, Fax: (08)38960713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

D510201

100

13

 

 

   + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

 

 

 

 

 

 

 

   + Cơ khí nông lâm

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ chế biến lâm sản, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

D540301

100

13

14

 

   + Chế biến lâm sản

 

 

 

 

 

 

 

   + Công nghệ giấy và bột giấy

 

 

 

 

 

 

 

   + Thiết kế đồ gỗ nội thất

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ Thông tin

 

 

D480201

40

13

 

14

- Công nghệ kĩ thuật nhiệt

 

 

D510206

60

13

 

 

- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

D520216

60

13

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

 

 

D510203

60

13

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

 

 

D510205

60

13

 

 

- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

D620105

30

13

14

 

  + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi)

 

 

 

 

 

 

 

  + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành:

 

 

D620201

200

13

14

 

  + Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

  + Nông lâm kết hợp

 

 

 

 

 

 

 

  + Quản lí tài nguyên rừng

 

 

 

 

 

 

 

  + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Nuôi trồng thủy sản, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

D620301

60

13

14

 

   + Nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

   + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản)

 

 

 

 

 

 

 

   + Kinh tế - quản lí nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp, gồm 2 chuyên ngành

 

 

D140215

 

80

13

14

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, gồm 2 chuyên ngành

 

 

D620113

60

13

14

 

   + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

 

 

 

 

 

 

 

   + Thiết kế cảnh quan

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

D310101

40

14

 

 14

 + Kinh tế nông lâm

 

 

 

 

 

 

 

 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh doanh nông nghiệp

 

 

D620114

60

13

 

 14

- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

D310501

100

13

 

13,5

   + Hệ thống thông tin địa lý

 

 

 

 

 

 

 

   + Hệ thống thông tin môi trường

 

 

 

 

 

 

 

* Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

 

 

C480201

80

10

 

10,5

- Quản lí đất đai

 

 

C850103

100

10

 

10,5

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

 

C510201

60

10

 

 

- Kế toán

 

 

C340301

100

10

 

10,5

- Nuôi trồng thủy sản

 

 

C620301

60

 

11

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai)

NLG

 

 

 

 

 

- Nông học

 

 

D620109

50

13

14

 

 - Lâm nghiệp

 

 

D620201

50

13

14

 

- Kế toán

 

 

D340301

50

13

 

13,5

- Quản lí đất đai

 

 

D850103

50

13

 

13,5

- Quản lí tài nguyên và môi trường

 

 

D850101

50

13

14

 

- Công nghệ thực phẩm

 

 

D540101

50

13

14

 

 - Thú y

 

D640101

50

13

14

 

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN

NLN

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành Kinh tế

 

 

D310101

75

13

 

13,5

- Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

75

13

 

13,5

- Kế toán

 

 

D340301

75

13

 

13,5

- Quản lí tài nguyên và môi trường

 

 

D850101

75

13

14

 

 Lưu ý: Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liên kề nhau là 1 (một ) điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nữa) điểm.

Thời hạn nhận hồ sơ:  từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9/2012

Thủ tục xét tuyển theo quy định (gửi qua đường bưu điện theo phát chuyển nhanh, hoặc nộp trực tiếp tại Trường), hồ sơ gồm:

- 01 bản chính phiếu chứng nhận kết quả thi (lưu ý: chỉ nhận bản chính, các bản sao đều không hợp lệ và không được xem xét).

- 01 phong bì đã dán tem ghi rõ, chính xác địa chỉ và điện thoại liên lạc (nếu có).

            Thời gian công bố kết quả: 12 tháng 9 năm  2012.

            Thời gian nhập học (dự kiến): 18 tháng 9 năm 2012

Địa chỉ nhận hồ sơ: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHU PHỐ 6 - PHƯỜNG LINH TRUNG - QUẬN THỦ ĐỨC - TPHCM

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thủ tướng: Dù bận đến cỡ nào hàng ngày cũng đọc tin tức trên báo để lắng nghe ý kiến của nhân dân

Xem tại đây

Chiều 21/6, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt đại diện các nhà báo lão thành, các cơ quan quản lý và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015).

Thủ tướng cũng cho biết, dù bận đến cỡ nào hàng ngày cũng đọc tin tức trên báo để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với các chính sách của Chính phủ, qua đó góp phần xây dựng một chính phủ kiến tạo, phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc đội ngũ những người làm báo Việt Nam luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ vững “tâm sáng, lòng trong”.

“Cởi trói” cho doanh nghiệp: Truyền thông đứng ở đâu?

Xem tại đây

“Chỉ có tiếng nói của báo chí mới có thể đủ mạnh, đủ độ sâu rộng trong xã hội và tạo áp lực cho các bộ, ngành và tạo thuận lợi cho Chính phủ khi triển khai Nghị quyết 35.” Đó là nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông đối với quá trình cởi trói cho doanh nghiệp (DN) theo NQ35 khi trao đổi cùng Báo Lao Động nhân ngày 21.6.

Câu chuyện có lẽ đang nóng nhất bây giờ là điều kiện kinh doanh thực hiện theo Luật DN và Luật Đầu tư với cái mốc 1.7. Báo chí rất nên vào cuộc về vấn đề này và làm được thì thực sự là báo chí sẽ có công rất lớn trong kỳ này.

DN đã lên tiếng nhiều rồi, nhưng họ lo sợ là khó có thể chống chọi được sức nặng của các bộ cũng như là các thủ thuật mà các bộ ngành có thể áp dụng để tìm cách tránh né việc bãi bỏ những điều kiện kinh doanh mà Luật DN và Luật Đầu tư không cho phép. Việc báo chí lên tiếng được thông qua những bài viết sắc sảo và sát sao về tình hình quốc tế và đưa ra tiếng nói mạnh mẽ từ DN thì sẽ giúp cho Chính phủ có một quyết tâm, đủ sức mạnh hơn để quyết định.

Vải thiều xuất khẩu sang Australia được chiếu xạ từ Hà Nội

Xem tại đây

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Australia chính thức công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội được phép xử lý chiếu xạ quả vải tươi xuất khẩu sang nước này.

Như vậy, vải xuất khẩu đi Australia sẽ được xử lý tại Hà Nội, không phải vận chuyển vào phía Nam, góp phần giảm giá thành của vải thiều xuất khẩu và tiết kiệm thời gian vận chuyển. Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, nếu chiếu xạ và xuất khẩu tại phía Bắc, giá thành chiếu xạ vải thiều sẽ giảm từ 15 - 16 triệu đồng/tấn. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN đồng thời cũng là động lực thu hút các DN tham gia nhiều hơn trong xuất khẩu quả vải qua các thị trường mới mở và các thị trường có yêu cầu kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe như: Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản…

Sắp thay đổi thước đo tính lạm phát

Xem tại đây

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước để thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và thời gian phổ biến thông tin của một số chỉ tiêu thống kê.

Căn cứ đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2016 về việc sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho CPI tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước. Như vậy, “thước đo” để tính lạm phát của nền kinh tế sẽ thay đổi  nếu được Chính phủ thông qua.

3 khu công nghiệp tại Hưng Yên bị “gạch tên” khỏi quy hoạch

Xem tại đây

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Theo đó, đưa ra khỏi quy hoạch 3 KCN với tổng diện tích 700 ha gồm các KCN: Bãi Sậy (150 ha), Dân Tiến (150 ha), Thổ Hoàng (400 ha); giữ nguyên diện tích 3 KCN gồm: Kim Động (100ha) và Lý Thường Kiệt (300 ha), Tân Dân (200 ha).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) chủ đầu tư 2 KCN Tân Dân và Lý Thường Kiệt huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng.

Di dời hơn 5.300 hộ dân trên kênh rạch quận 8 TPHCM đến năm 2020

Xem tại đây

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc quy hoạch, chỉnh trang, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho hơn 5.300 hộ dân trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8.

Chủ trương TPHCM đưa ra là sẽ thực hiện song song dự án di dời, tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân trên và ven kênh đôi và cải thiện môi trường nước TPHCM (giai đoạn 3), mục tiêu là sẽ hoàn thành việc di dời trong năm 2020.

TPHCM giao Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phân cấp cho quận 8 làm chủ đầu tư, đồng thời giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP nghiên cứu, tham mưu đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục, quy trình để sớm triển khai, khởi công dự án Cải thiện môi trường nước - giai đoạn 3.Xem tại đây

Kinh tế 24h: “Cởi trói” cho doanh nghiệp: Truyền thông đứng ở đâu?, vải thiều được chiếu xạ.