Theo đó, điểm chuẩn hệ đại học 6 năm: 18,5 điểm. Đây là mức điểm dành cho học sinh khu vực 3. Mỗi khu vực giảm 1 điểm.

Điểm chuẩn hệ Cao đẳng điều dưỡng Y học cổ truyền: 11 điểm. Dự kiến ngày nhập học: 22/8/2011.

Trường cũng đã công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 như sau:

Trường cũng thông báo điểm chuẩn NV2 như sau:

T.B