Theo đó, dự kiến việc khai quật khảo cổ văn hóa dưới nước từ con tàu đắm diễn ra trong 60 ngày- từ 25.2 đến 25.4.2013- trên diện tích 600m2, kinh phí hơn 40 tỉ đồng, do Cty TNHH Đoàn Ánh Dương chi trả. Tuy nhiên, do tình hình an ninh tại khu vực tàu cổ bị đắm vẫn còn phức tạp nên việc khai quật vẫn chưa thể tiến hành.

Trong những ngày tới, nếu điều kiện thuận lợi, đơn vị sẽ tập kết phương tiện và tiến hành khai quật. Phương án khai quật sẽ giống như khai quật trên bờ, không sử dụng thợ lặn. Theo đó, các sàlan sẽ được đưa xuống, vây kín và hút toàn bộ nước trong con tàu để toàn bộ con tàu sẽ nổi lên. Với phương pháp này thì  những nhà chuyên gia, nhà khảo cổ học, bộ phận chuyên môn quản lý nhà nước là những người trực tiếp lấy cổ vật ra, chứ không phải là các thợ lặn. Sau khi khai quật, Nhà nước sẽ thu hồi các cổ vật theo phương án ăn chia. Riêng số cổ vật của doanh nghiệp sẽ không bán đấu giá, mà mang ra trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ngãi.