Đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông, "diva" nhằm mô tả các nữ nghệ sĩ thậm chí mới chỉ có chút ít thành công trong sự nghiệp.

Khái niệm này có nguồn gốc từ một từ cổ trong tiếng Italia mang nghĩa là ”nữ thần”, vốn bắt nguồn từ hình thức giống cái của từ divus trong tiếng Latinh, có nghĩa là "một vị thần".

Diva thường được dùng theo nghĩa xấu, để diễn tả một người phụ nữ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc hay phim ảnh, nhưng có những đòi hỏi và cực kỳ khó tính về quyền lợi cá nhân của mình.

Tạp chí Time, số xuất bản ngày 21.10.2002 - cho rằng từ này ban đầu được dùng để chỉ những giọng ca opera nữ tuyệt vời, mà thường là các giọng soprano, nhưng giờ có thể được dùng để mô tả nhiều nữ ca sĩ.