PV Lao Động đã ghi lại những hình ảnh của lễ hội đặc sắc này:
Trước khi các “ông trâu’ vào thi đấu là phần lễ thượng cờ thể hiện tinh thần thượng võ của người miền biển Đồ Sơn.
Trâu số 10 này được coi là trâu voi với trọng lượng gần 3 tạ.
Tuy nhiên trâu số 10 lại bỏ chạy trước trâu số 12 nhỏ con hơn nhiều.
Hàng vạn người đã tới theo dõi các trận đấu của lễ hội chọi trâu.
Quật ngã...
...và bỏ chạy.
Các trâu dù thắng hay thua thì “điểm đến” cuối cùng đều là bàn mổ thịt.