Trước thông tin bảo tàng ít hấp dẫn người xem, bà Vũ Thị Kim Anh - Phó GĐ Sở VHTTDL - dẫn ngay ra con số lượt người xem đến các bảo tàng trong vòng 9 tháng đầu năm 2012 (khoảng 1 triệu) và khẳng định, con số này hoàn toàn chính xác, được tính trên cơ sở số vé bán ra, danh sách khách tham quan các tổ chức du lịch đưa đến các bảo tàng...

Riêng trong lĩnh vực bảo tồn di tích,“cơn đau đầu mãi không dứt” vẫn là chuyện một số di tích xuống cấp nặng nề, bị người dân xâm hại, hay “lình sình” mãi mà chưa giải quyết được, điển hình như chùa Giác Viên, đình Thông Tây Hội, chùa Gò (chùa Phụng Sơn), nhà cụ Vương Hồng Sển... Với nguồn ngân sách thành phố, Sở VHTTDL đã lên kế hoạch đầu tư, tôn tạo 9 công trình (trên tổng số 143 công trình, địa điểm đã được xếp hạng di tích), tạm gọi là “tiêu biểu, bức thiết” nhất, trong đó có nhà cụ Vương, đình An Phú, chùa Gò, di tích giồng Cá Vồ (Cần Giờ), căn cứ Rừng Sác... Tuy nhiên, việc tu bổ gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân, ví dụ, với nhà cụ Vương - do con cháu của cụ vẫn tiếp tục khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế, ở di tích chùa Phụng Sơn thì vướng chuyện tái định cư cho hơn trăm hộ dân. Về mặt kỹ thuật, các đơn vị đáp ứng các quy định về thiết kế, thi công, giám sát tu bổ công trình rất hạn chế; bên cạnh đó là sự chồng chéo trong hoạt động tu bổ di tích...

Hiện trạng xuống cấp, tình trạng bị xâm hại của các di tích đã quá rõ ràng, dư luận, báo chí phản ánh quá nhiều thời gian qua. Những khó khăn cả khách quan và chủ quan trong vấn đề bảo tồn, tôn tạo, tu bổ di tích, về cơ bản, đều đã được xác định - “quả bóng trách nhiệm” thuộc về ai. Tuy nhiên, công việc vẫn trong tình trạng bị “nghẽn mạch”. Và như vậy là biết rõ cả rồi, nhưng vẫn phải đặt câu hỏi “Vì sao?”.