Tiền Giang được phân 60 chỉ tiêu, thời gian tu nghiệp 3 năm, năm đầu NLĐ được hưởng trợ cấp hằng tháng khoảng 17 triệu đồng, năm thứ hai trở đi được nhận lương hợp đồng theo luật của Nhật, khi hoàn thành hợp đồng về nước sẽ được hỗ trợ 130 triệu đồng...

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 10.9.