Phòng thu 2 chỉ tiêu; Phòng Gi ám định BHYT 1 chỉ tiêu; Phòng kế hoạch tài chính 1 chỉ tiêu; BHXH thị xã Hồng Lĩnh 1 chỉ tiêu; BHXH huyện Nghi Xuân 1 chỉ tiêu; BHXH huyện Vũ Quang 2 chỉ tiêu; BHXH huyện Thạch Hà 2 chỉ tiêu; BHXH huyện Đức Thọ 1 chỉ tiêu; BHXH huyện Cẩm Xuyên 1 chỉ tiêu; BHXH huyện Hương Khê 1 chỉ tiêu. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ đến ngày 10/6/2013 (cả thứ bảy và Chủ nhật). Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính. Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh – số 164 đường Trần Phú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (vào cổng phía đường Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hoặc nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh nơi đang cư trú.  Thông tin chi tiết xem trên website http://bhxhhatinh.gov.vn/Data/45tc.pdf. Hoặc website BHXH Việt Nam: http://www.baohiemxahoi.gov.vn