Cần tuyển lao động như sau:
Vị trí: Trưởng nhóm cung ứng / Supply Chain Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Kỹ thuật / Engineering Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Cơ khí Bảo trì tổ máy/ Power Block Mechanical Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Cơ khí Vận hành tổ máy/ Power Block Unit 1 & 2 - Số lượng: 4
Vị trí: Trưởng nhóm Cơ khí nhiên liệu và Xử lý lưu huỳnh/ FGD-MH Mechanical Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Điện-Đo lường- Điều khiển/Instrument & Electrical Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Xử lý lưu huỳnh và Xỉ thải/ FGD-Ash Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Cân bằng nhà máy/ BOP Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Nguyên liệu/Material Handling Team Leader - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng phòng Vận hành – Chạy thử Nhà máy - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Vận hành – Chạy thử Nhà máy - Số lượng: 3
Vị trí: Quản lý điều phối Chuyển giao – Chạy thử Nhà máy - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng phòng Môi trường – Sức khỏe – An toàn - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng nhóm Lắp đặt thiết bị Nhà máy - Số lượng: 2
Vị trí: Trưởng phòng Lắp đặt thiết bị Nhà máy - Số lượng: 2
Vị trí: Chuyên gia Kết cấu / Giá đỡ - Số lượng: 2
Vị trí: Chuyên gia Thiết bị cách điện - Số lượng: 2
Vị trí: Cán bộ phiên dịch tiếng Hàn - Số lượng: 3

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, hoặc có trên năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
Mức lương: thỏa thuận
Điều kiện làm việc: theo qui định của Công ty
Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương
Địa chỉ : Phường Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.